V rámci vzdelávacieho programu „Na vlne poznania" ponúkame balíky celo­denných výletov, ktoré predstavujú rozšírenie výuky v základných školách interaktívnou formou „outdoor". Neváhajte sa s nimi bližšie zoznámiť rovnako ako aj so vzdelávacími modulmi, ktoré sú súčasťou daných balíkov. Po bližšom oboznámení si zarezervujte termín a môžete sa tešiť na nezabudnuteľné zážitky strávené u nás v Spišskom Hrhove.

 

Vzdelávacie moduly vrámci jednotlivých programov realizujeme v závislosti na vekovej kategórii žiakov.