Osobný zážitok pri učení je tým najlepším spôsobom, ako si nové informácie zapamätať. Ukázať, vysvetliť, vyskúšať.

   Poznávanie praktických zručností je pre deti jednou z najzábavnejších činností. Keď sa prostredníctvom hry deti niečo naučia - a hlavne, keď niečo zároveň aj pochopia, vytvorí sa im skúsenosť ktorú už nikdy nezabudnú.