O Vlne poznania

Environmentálna výchova v materských a základných školách sa čím ďalej tým viac stáva predmetom diskusie. Vzhľadom na to, že sa objavuje v zákonoch, strategických dokumentoch a koncepciách, začína byť pre vzdelávacie zariadenia záväzným rozšírením vzdelávacích programov jednotlivých škôl.

 

Problematike environmentálnej výchovy sa v Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove venujeme už niekoľko rokov a v spolupráci so študentskou organizáciou SARAHS sme v roku 2012 odštartovali projekt „Na vlne poznania".

Vzdelávací program „Na vlne poznania" predstavuje rozšírenie výuky v základných školách interaktívnou formou „outdoor" a vedie ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Snažíme sa deti viesť k rozvíjaniu a pochopeniu prírodných zákonitostí, princípov a vzťahov, ktoré prebiehajú okolo nás a často si ich ani neuvedomujeme. Deti tak interaktívnou a zábavnou formou získavajú možnosť pochopiť nevyhnutný prechod k trvalej udržateľnosti našej rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti a vnímať vzájomne prepojené väzby a hodnoty prírody okolo seba.

Tento vzdelávací projekt realizujeme formou interaktívnych modulov spojených do tematických skupín, ktoré deti absolvujú formou celodenného výletu. Tieto moduly sú priamo naviazané na vzdelávacie pomôcky vybudované v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, pričom využívame aj potenciál areálu parku pri kaštieli v Spišskom Hrhove a ďalších častí obce Spišský Hrhov. Účastníkom tak ponúkame celodenný program plný nezabudnuteľných zážitkov a získaných poznatkov formou, ktorá deti motivuje a baví. Doteraz náš vzdelávací program využilo viac ako 40 základných škôl Prešovského kraja a celodenný výlet absolvovalo viac ako 900 detí.

TEŠÍME SA AJ NA VÁS